Paulovnija tomentosa
Selo Klinci Valjevo,Srbija
Pon-Ned: od 9 do 20 Dorbo došli
Paulownia tomentosa je brzorastuća vrsta koja za godinu dana moze postići visinu do 4 m. Podnosi temperature i do 45oC ali najbolji prirast daje na prosečnoj temperaturi od 27oC. Zahteva celodnevnu sunčanu svetlost. Moze rasti na svim tipovima zemljišta gde je ph vrednost zemlje od 5 do 8.5 , Najvitalnija je na aluvijalnom, dubokom i plodnom tlu, a manje uspeva na glinovitom. Ne podnosi podzemne vode . Cveta pre nego što olista i to oko 6 nedelje proleća . Cvetovi su boje lavande i veoma su uočljivi. List je jednostavan , veličina zavisi od starosti biljke, zelene boje koju ne menja u jesen . Nema poznatih insekata koje su joj neprijatelji . Otporna je na većinu bolesti mada postoje neki izveštaji o napadu plesni na biljku. Krošnja je okrugla i širina drveta je od 5-10 metara. Koren je višestruko granat i brzo se razvija.
Paulovnija tomentosa se sadi kao drvored u gradovima ili uz industrijska postrojenja ali i pojedinačno unutar dvorišta obzirom da leti pravi odličan hlad.Vrlo je otporna na gradsko zagađenje i bolesti.Moze imati široku primenu u pejzažnoj arhitekturi zbog svojih hortikulturnih svojstava. Zastupljena je i u drvnoj industriji a posebno kao drvo od koje se pravi veliki broj muzičkih instrumenata. U poslednje vreme se koristi dosta u avio industriji gde je neophodno što lakše drvo. Poznata je i kao biljka koja daje dosta meda pa je neki nazivaju i medonosna posebno zato što cveta pre nego što ozeleni i to u ranom proleću. Lako se prilagođava na nepovoljne uslove sredine, ali ipak je u mladosti osetljivija na niske temperature.                                                   

                     Zaštita od prašine i buke                                                                                                                                                                                          Za 3 godine u hladu

Naša adresa

Selo Klinci
Valjevo