Paulovnija elongata
Selo Klinci Valjevo,Srbija
Pon-Ned: od 9 do 20 Dorbo došli
Paulovnija elongata je jedna od najzastupljenijih vrsta paulovnije u svetu. Zrelo stablo je visine od 18-20 metara i tu visinu dostiže u periodu do 10 godina. Cveta kao i tomentosa u 6 nedelji proleća i to jako bujno .Cvetovi su u opsegu boja od svetle lavande do tamno plave sa žutim centrom. Dužina cvetova može biti i do 25cm Najbolje rezultate u rastu daje ako je kiselost zemljišta oko 6,5 ph. Koren je višestruki koji doseže između 4-6 metara dubine. Đubrenje se vrši sa đubrivo bogatim azotom, najbolje kokošije. Elongata izdržava temeperature i od -20oC .

CVET Elongate

 

Debljinski prirast

Na osnovu istraživanja na plantaži paulovnije koja je podignuta 1996 i 1997 god u Beloj Crkvi , a koje su radili profesori Šumarskog fakulteta u Beogradu najveći debljinski prirast paulovnije elongate je u periodu od 3 – 5 godine. Prva kulminacija debljinskog prirasta zavisi i od klimatskih prilika a pre svega od režima i količine padavina i temperature vazduha. Druga kulminacija debljinskog prirasta nastupa u devetoj godini kao posledica biološkog svojstva vrste. Istraživanje je pokazalo da je paulovnija elongata jedna od najbrže rastućih vrsta koja je doneta na ove prostore. Imajući u vidu prvu i drugu kulminaciju rasta sa gajenjem na plantažama ne treba ići sa periodom dužim od 10 godina.

Seča

U intenzivnim zasadima može se seći već posle treće godine (papirna celuloza).Za ogrev drvo se seče posle prve kulminacije debljinskog prirasta , a za građu posle druge . Posle seče drvo se regeneriše iz izdanaka i za 5 do 6 godina ponovo je spremno za seču. Moguć je veći broj ovakvih ciklusa. Drvo ima izvanredan odnos težina/tvrdoća. lako je za obradu ne savija se , ne lomi se i otporno je na truljenje. Sa cenom na tržištu parira crnom lešniku. Plod je jajasta , ovalna čaura, a sazreva u oktobru – novembru.

Nadmorska visina uspeva na nadmorskim visinama do 2000 metara, ali brzina rasta i debljinski prirast zavise od klimatskih uslova, vrste zemljišta i načina gajenja.

Prečistač vazduha
U poslednje vreme za paulovniju vlada veliko interesovanje u svetu.Gaji se i kao parkovsko drvo i za formiranje drvoreda. Zbog velike lisne površine i zbog toga što su listovi sa donje strane obrasli dlačicama može da apsorbuje znatne količine ugljen dioksida iz vazduha i veže čestice prašine , a oslobađa kiseonik.

Naša adresa

Selo Klinci
Valjevo